Ook voor Q8 zijn we zeer druk bezig met “High Power Chargers” te installeren op verschillende locaties.
Hieronder juist geïnstalleerd op de Bredabaan te Schoten.
We zijn zeer vereerd om hieraan te mogen deelnemen.
Dank voor het vertrouwen!!